Thông báo số 511/TB-ĐHKT ngày 29/7/2021 về thời gian thu học phí, kinh phí đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 đại học hệ vừa làm vừa học

Ngày 02/08/2021

Thông báo số 511/TB-ĐHKT ngày 29/7/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về thời gian thu học phí, kinh phí đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 đại học hệ vừa làm vừa học:

Link file: THÔNG BÁO...

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh