Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 31/12/2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Ngày 31/12/2021

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 31/12/2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 (Các Đơn vị thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm).

Các biểu mẫu đính kèm:

Xem file trực tiếp: [TẠI ĐÂY]

Tải trọn bộ (file nén): [TẠI ĐÂY]

(Lưu ý: Cần đăng nhập bằng email cá nhân @uah.edu.vn)


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh