Thông báo số 1148/TB-ĐHKT về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

Ngày 26/12/2022

Thông báo số 1148/TB-ĐHKT ngày 22/12/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh