Thông báo về việc hoàn trả tiền sinh viên đóng dư học kỳ II năm học 2022-2023

Ngày 03/06/2023

Thông báo số 16/TB-KHTC ngày 31/5/2023 của phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn trả tiền sinh viên đóng dư học kỳ II năm học 2022-2023

Không có mô tả ảnh.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh