Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 05/9/2023 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Ngày 05/09/2023

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 05/9/2023 của Phòng KHTC - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh