Thông báo về việc chuyển đổi từ thẻ ghi nợ nội địa (GNNĐ) công nghệ từ sang công nghệ chip (thẻ chip chuẩn VCCS)

Ngày 30/12/2021

Thông báo về việc chuyển đổi từ thẻ ghi nợ nội địa (GNNĐ) công nghệ từ sang công nghệ chip (thẻ chip chuẩn VCCS)

 


Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh