Thông báo số 702/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ vừa làm vừa học khóa 2021

Ngày 06/11/2021

Thông báo số 702/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ vừa làm vừa học khóa 2021

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 702/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021]

 

 

 

 

 Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh