Thông báo số 702/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ vừa làm vừa học khóa 2021

Ngày 06/11/2021

Thông báo số 702/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp hệ vừa làm vừa học khóa 2021

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 702/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021]

 

 

 

 

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh