Thông báo số 881/TB-HĐTS ngày 23/12/2021 về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

Ngày 25/12/2021

Thông báo số 881/TB-HĐTS ngày 23/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh