Tổng quan về chương trình đào tạo

Ngày 17/02/2017

Hiện nay, ở Việt Nam chưa có cơ sở nào đào tạo ngành Kiến trúc Nội thất, trong khi trên thế giới đã có nhiều cở sở đào tạo ngành này. Có thể liệt kê một số đại học tiêu biểu như sau: Đại học Oxford Brookes ở Anh; Đại học Monash, Đại học Melbourne ở Úc; Đại học Thiết kế Massey, Đại học Wellington ở New Zealand; Đại học Houston, Viện Nghệ thuật Chicago, Đại học California -¬ Berkeley, Đại học California - Davis ở Hoa Kỳ… Đây là một ngành đào tạo mới, đáp ứng thiết thực nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nhu cầu này ở Việt Nam cũng đang là một thực tế rất cần phải giải quyết.

Nhu cầu xã hội hiện nay đối với chất lượng không gian nội thất đang ngày càng đòi hỏi cao hơn. Vì thế, các nhà thiết kế bắt buộc phải được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cấu trúc công trình, về công nghệ, về kỹ thuật và về khả năng chuyển đổi chức năng trong các công trình có giá trị công năng và văn hóa - lịch sử. Có được những kỹ năng trên, nhà thiết kế nội thất sẽ đóng góp thiết thực cho xã hội cả về phương diện kinh tế lẫn thẩm mỹ, tạo ra một môi trường xây dựng hiệu quả hơn.

Thực trạng thị trường thiết kế nội thất ở Việt Nam hiện nay cho thấy, phần lớn các nhà thiết kế nội thất thường thiên về sự trang trí, tạo ra những hiệu quả mang tính thuần túy thị giác hơn là dựa trên sự hiểu biết cần thiết để chủ động sáng tạo nên không gian hợp lý về công năng, kỹ thuật, đem lại cho người sử dụng một môi trường sống an toàn và lành mạnh.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh