Ngành Thiết kế Đô thị

Ngày 09/02/2017
 Giới thiệu về ngành Thiết kế đô thị                
 Tổng quan về chương trình đào tạo              
 Mục tiêu đào tạo                                               
Tại sao chọn ngành này?                                 
 Chính sách học phí , học bổng                       
Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ 
Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh                     
Cơ hội việc làm                                                 
THÔNG TIN LIÊN HỆ                                         
PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh