Thông báo về việc thanh toán hồ sơ chứng từ thực hiện công việc trong năm 2019

Ngày 25/12/2019

Để đảm bảo công tác thanh quyết toán kinh phí năm 2019 được thực hiện đúng niên độ 2019 và quy định Nhà nước, phòng Kế hoạch Tài chính xin thông báo như sau:

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh