Phương án số 782/PA-ĐHKT ngày 26/11/2021 về việc xử lý khi có trường hợp viên chức và người lao động nhiễm, nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/11/2021

Phương án số 782/PA-ĐHKT ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý khi có trường hợp viên chức và người lao động nhiễm, nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem file PDF tại đây: [Phương án số 782/PA-ĐHKT ngày 26/11/2021]

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh