Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Ngày 08/01/2021

Theo yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 như sau:

1. Điều kiện xét bổ nhiệm: Nhà giáo đảm bảo các điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Điều 25 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và có nguyện vọng đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ngành/chuyên ngành: Các ngành/chuyên ngành thuộc lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.

3. Số lượng: Không hạn chế.

4. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư (theo mẫu);

- Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 

phó giáo sư;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư,
phó giáo sư;

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

- Bằng cấp cao nhất, hợp đồng làm việc (nếu có) (Đối với nhà giáo không công tác tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh).

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các nhà giáo có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh gửi hồ sơ đăng ký về phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 16/01/2021.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh