Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trong giai đoạn hiện nay

Ngày 22/11/2021

Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trong giai đoạn hiện nay

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 751/TB-BCĐ ngày 22/11/2021]

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh