Thông báo số 686/TB-BCĐ ngày 01/11/2021 về phương án làm việc từ ngày 01/11/2021

Ngày 02/11/2021

Thông báo số 686/TB-BCĐ ngày 01/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về phương án làm việc từ ngày 01/11/2021

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh