Thông báo số 103/TB-ĐHKT ngày 25/02/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đào tạo của nhà trường từ ngày 01/3/2021

Ngày 26/02/2021

Thông báo số 103/TB-ĐHKT ngày 25/02/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đào tạo của nhà trường từ ngày 01/3/2021

Xem nội dung thông báo bên dưới:

Hoặc xem bản PDF theo link:

"Chọn vào đây"

103- Thong bao ve ke hoach dao tao cua nha truong tu ngay 01.03.2021_Page_1

 

 

 

103- Thong bao ve ke hoach dao tao cua nha truong tu ngay 01.03.2021_Page_2

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh