Quyết định số 789/QĐ-ĐHKT ngày 26/10/2021 về Ban hành quy định về quy tắc ứng xử và đạo đức nhà giáo của viên chức, người lao động làm việc tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/10/2021

Quyết định số 789/QĐ-ĐHKT ngày 26/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành quy định về quy tắc ứng xử và đạo đức nhà giáo của viên chức, người lao động làm việc tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 789/QĐ-ĐHKT ngày 26/10/2021]

 
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh