Thông báo số 614/TB-ĐHKT ngày 29/9/2021 về việc kích hoạt và sử dụng thư điện tử đối với sinh viên khoá 2021

Ngày 29/09/2021

Thông báo số 614/TB-ĐHKT ngày 29/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc kích hoạt và sử dụng thư điện tử đối với sinh viên khoá 2021

Link file PDF [Thông báo số 614/TB-ĐHKT]

 

 


 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh