Thông báo số 614/TB-ĐHKT ngày 29/9/2021 về việc kích hoạt và sử dụng thư điện tử đối với sinh viên khoá 2021

Ngày 29/09/2021

Thông báo số 614/TB-ĐHKT ngày 29/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc kích hoạt và sử dụng thư điện tử đối với sinh viên khoá 2021

Link file PDF [Thông báo số 614/TB-ĐHKT]

 

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh