Thông báo bảo vệ của NCS Hoàng Tùng

Ngày 08/01/2021

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Tùng với đề tài:

“Quy hoạch đô thị thích ứng ngập nước tại khu vực Nam Thành phố Hồ Chí Minh”

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số:               9.58.01.05

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Thời gian: 8 giờ thứ Tư, ngày 20/01/2021

Địa điểm:  Phòng họp Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - 196 Pasteur, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, và mọi người quan tâm tham dự.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh