Các quyết định điều động - bổ nhiệm - bổ nhiệm lại viên chức

Ngày 18/01/2017

CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Đưc Toàn giữ chức vụ Thư ký Hội đồng Trường

>>  Quyết định bổ nhiệm lại ThS Hoàng Ngọc Lan tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Quy hoạch

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Dương Thanh Ngọc tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Mỹ thuật

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Trần Thạch Linh tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Xây dựng

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Bạch Vũ Hoàng Lan tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Cơ học ứng dụng thuộc khoa Xây dựng

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Trần Kiến Tường tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thi công thuộc khoa Xây dựng

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Mã Văn Phúc tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Quy hoạch đô thị thuộc khoa Quy hoạch

>> Quyết định bổ nhiệm lại TS Phạm Ngọc Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thiết kế đô thị thuộc khoa Quy hoạch

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Nguyễn Thị Song Thương tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Khoa học Xã hội thuộc Khoa Khoa học Cơ bản

>> Quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Anh Triết giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Toán-Cơ-Tin thuộc Khoa Khoa học Cơ bản

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Bùi Quang Tiến tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thiết kế Sản phẩm Công nghiệp thuộc Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Phạm Thị Hồng Liên tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thiết kế Thời trang thuộc Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Nguyễn Thành Nam tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thiết kế Đồ họa thuộc Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

>> Quyết đinh giao nhiệm vụ cho ThS Võ Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên phụ trách phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

>> Quyết định điều động viên chức Đỗ Quang Hiệp

>> Quyết định bổ nhiệm lại CN Lê Thị Thúy Hằng tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng SĐH&HTQT

>> Quyết định bổ nhiệm lại CN Trần Hữu Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

>> Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Cơ sở-Tạo hình kiến trúc thuộc khoa Kiến trúc đối với ThS.KTS Lê Thị Minh Tâm

>> Quyết định bổ nhiệm lại ThS Nguyễn Bích Hoàn tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Lý luận và Lịch sử kiến trúc thuộc khoa Kiến trúc

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Giang Ngọc Huấn tiếp tục giữ chức vụ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Môi trường và Thiết kế bền vững thuộc khoa Kiến trúc

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Lê Hồng Quang tiếp tục giữ chức vụ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc khoa Kiến trúc

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nhan Quốc Trường tiếp tục giữ chức vụ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Kiến trúc Công trình công cộng thuộc khoa Kiến trúc

>> Quyết định bổ nhiệm TS Võ Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Nước - Môi trường thuộc khoa Kỹ thuật Đô thị

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Trương Công Đính tiếp tục giữ chức vụ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Năng lượng - Thông tin Liên lạc thuộc khoa Kỹ thuật Đô thị


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh