Chúc mừng các đồ án tốt nghiệp của sinh viên Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đạt giải thưởng Loa Thành năm 2020

Ngày 17/12/2020

>> Quyết định về việc trao tặng Giải thưởng loa Thành năm 2020

Chúc mừng các đồ án tốt nghiệp của sinh viên Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đạt giải thưởng Loa Thành năm 2020

 Danh sách giải thưởng Loa Thành năm 2020


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh