Danh sách ứng viên đăng ký chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Ngày 10/07/2019

        BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANHGIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ/

Chức danh

Đơn vị

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Chuyên Ngành đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Bản đăng ký

1

Lê Thanh Sơn

15/12/1959

Giảng viên cao cấp (hạng I)

Khoa Kiến trúc

Giáo sư

Kiến trúc công trình

Tải về

2

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

30/11/1972

Trưởng Bộ môn/ Giảng viên chính (hạng II)

Khoa Kiến trúc Nội thất

Phó Giáo sư

Kiến trúc công trình

Tải về

3

Vũ Tân Văn

08/10/1974

Giảng viên (hạng III)

Khoa Xây dựng

Phó Giáo sư

Xây dựng

Tải về

4

Võ Anh Tuấn

06/06/1977

Trưởng khoa/

Giảng viên chính (hạng II)

Khoa Kỹ thuật hạ tầng Đô thị

Phó Giáo sư

Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị

Tải về

5

Võ Thị Thu Thủy

29/8/1963

Giảng viên chính (hạng II)

Khoa Kiến trúc Nội thất

Phó Giáo sư

Thiết kế Nội thất

Tải về

6

Ngô Thị Thu Trang

26/4/1978

Trưởng khoa/

Giảng viên chính (hạng II)

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Phó Giáo sư

Thiết kế công nghiệp

Tải về

Danh sách có 01 ứng viên GS và 05 ứng viên PGS./.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh