Kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên hệ VLVH khóa 2020 trúng tuyển nhập học tại các cơ sở

Ngày 05/10/2020

>> Quyết đinh về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ vừa làm vừa học trình độ ĐH năm 2020-đợt 1

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện kế hoạch nhập học, hồ sơ nhập học, những quy định, học phí và các khoản thu khác đối với thí sinh đã trúng tuyển hệ vừa làm vừa học tuyển sinh năm 2020 đã nhận được Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển 2020 hệ vừa học vừa làm nhập học theo kế hoạch như sau:

I. Thời gian và địa điểm nhập học

- Thời gian: Thứ Tư, ngày 07/10/2020. Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Địa điểm: số 196 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tại Khu hành chính tập trung C - phòng Quản lý Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên.

- Sinh hoạt, học tập quy chế bắt buộc: Tối Thứ Năm ngày 8/10/2020 và tối Thứ Sáu 9/10/2020 (sau khi nhập học sinh viên xem thông báo chi tiết)

-  Bắt đầu học chính thức từ tối Thứ Hai ngày 20/10/2020 theo kế hoạch học kỳ 1,năm học 2020 - 2021 (lịch học chi tiết xem thông báo và trên tài khoản sinh viên).

Lưu ý: Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học.

II. Thí sinh khi đến nhập học cần mang theo

  1. 03 bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

  2. Bản chính Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2020 hệ Vừa làm vừa học (thí sinh có thể nhận khi đến xác nhận nhập học hoặc nhập học).

  3. 02 bản sao Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương (nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2020 thì nộp bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). Đối với thí sinh hệ 3 năm hoặc thí sinh được xét miễn điểm môn văn hóa nộp 02 bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học.

  4. 01 bản sao Học bạ PTTH hoặc tương đương. Đối với thí sinh hệ 3 năm nộp 01 bản sao Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học.

5. 01 bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh nếu thí sinh thuộc diện có đối tượng ưu tiên (theo Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  6. 01 bản sao Hộ khẩu thường trú (không quá 6 tháng tính từ ngày sao y công chứng).

  7. 01 bản sao Giấy khai sinh.

  8. 01 Giấy khám sức khỏe (Sinh viên tự khám tại các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện có chức năng khám sức khỏe theo quy định).

  9. Sơ yếu lý lịch có cam đoan của gia đình và xác nhận của chính quyền địa phương  (thí sinh trúng tuyển đã thực hiện kê khai Sơ yếu lý lịch sinh viên tại: http://uahcthssv.info được hướng dẫn gửi qua email cho thí sinh trúng tuyển theo Bước 2, Mục IV của thông báo).

  10. 02 bản photocopy Giấy xác nhận đã nộp tiền vào Tài khoản của Trường (Giấy nộp tiền/Phiếu xác nhận thanh toán của ngân hàng nơi chuyển tiền vào tài khoản 0100100042885004 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Bước 1, Mục IV của thông báo này).

  11. 02 bản photocopy thẻ Bảo hiểm y tế năm 2020 (nếu có).

  12. Bản chính Sổ đoàn viên (nếu thí sinh là Đoàn viên).

Lưu ý: Tất cả các bản sao nêu trên phải có công chứng sao y của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ chỉ được nhận khi đầy đủ các mục bắt buộc.

III. Học phí đại học hệ vừa làm vừa học và các khoản thu khác 

 1. Học phí đại học hệ vừa làm vừa học 

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-ĐHKT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu học phí đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021.

   Học phí đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 niên khóa 2020 là 566.000 VNĐ/1 tín chỉ và được tính theo số lượng tín chỉ đăng ký tùy theo ngành như sau:

STT

Ngành học

Mã ngành

Học phí (VNĐ)

Số Tín chỉ

1

Ngành Kiến trúc

hệ vừa làm vừa học

7580101

9.622.000

17 tín chỉ

2

Ngành Kỹ thuật xây dựng

hệ vừa làm vừa học (5 năm)

7580201

9.056.000

16 tín chỉ

3

Ngành Kỹ thuật xây dựng

hệ vừa làm vừa học (3 năm)

7580201

11.320.000

20 tín chỉ

 2. Các khoản thu khác

- Lệ phí nhập học: 350.000 VNĐ. 

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: 658.000 VNĐ (14 tháng gồm 2 tháng cuối năm 2020 và 12 tháng năm 2021). 

- Bảo hiểm tai nạn: thu cho cả khóa học theo kế hoạch đối với khóa 2020.

STT

Ngành học

Mã ngành

Số năm học

Phí bảo hiểm tai nạn (VNĐ)

1

Ngành Kiến trúc

hệ vừa làm vừa học

7580101

5 năm

192.000

2

Ngành Kỹ thuật xây dựng

hệ vừa làm vừa học (5 năm)

7580201

5 năm

192.000

3

Ngành Kỹ thuật xây dựng

hệ vừa làm vừa học (3 năm)

7580201

3 năm

115.000

IV. Quy trình nhập học hệ vừa làm vừa học:

Bước 1: Thí sinh trúng tuyển hệ Vừa làm vừa học Khóa 2020 đóng học phí và các khoản thu khác vào tài khoản của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tin: 

- Đơn vị nhận: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số tài khoản: 0100100042885004 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian nộp: trước ngày 02/10/2020. 

- Nội dung: (1) Họ và tên đầy đủ sinh viên; (2) Mã số sinh viên (có ghi trên giấy báo nhập học); (3) Ngành thí sinh đăng ký học; (4) “Phí và Học phí hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2020 – 2021”. Ví dụ: Nội dung ghi như sau: “Nguyễn Văn A; MSSV 20510101000; ngành Kiến trúc hệ VLVH; Phí và Học phí hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2020 – 2021”.

- Tổng phí nộp vào tài khoản ngân hàng: sinh viên nộp phí và học phí theo Mục III, bao gồm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, phí nhập học và bảo hiểm y tế bắt buộc (14 tháng gồm 2 tháng cuối năm 2020 và 12 tháng năm 2021), phí bảo hiểm tai nạn cho cả khóa học. Cụ thể như sau:

STT

Ngành học

Học phí (VNĐ)

Phí nhập học và bảo hiểm y tế bắt buộc (VNĐ)

Phí bảo hiểm tai nạn

(VNĐ)

Tổng phí vào tài khoản ngân hàng (VNĐ)

1

Ngành Kiến trúc

hệ vừa làm vừa học

9.622.000

1.008.000

192.000

10.822.000

2

Ngành Kỹ thuật xây dựng hệ vừa làm vừa học (5 năm)

9.056.000

1.008.000

192.000

10.256.000

3

Ngành Kỹ thuật xây dựng hệ vừa làm vừa học (3 năm)

11.320.000

1.008.000

115.000

12.443.000

Bước 2: Thí sinh thực hiện kê khai Sơ yếu lý lịch theo Mẫu tải tại cổng thông tin điện tử http://uahcthssv.info/: (1) Kê khai đầy đủ thông tin; (2) In Sơ yếu lý lịch sau khi hoàn thành; (3) Xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú vào Sơ yếu lý lịch.

Lưu ý: Thí sinh phải làm xong Bước 1 trước khi thực hiện Bước 2.

Bước 3: Thí sinh tập trung theo thời gian và địa điểm tại các cơ sở đào tạo theo Mục I của thông báo. Thí sinh nhận bìa hồ sơ tại nơi nhập học và chuẩn bị hồ sơ và sắp theo thứ tự như Mục II của thông báo.

Bước 4: Nộp hồ sơ nhập học tại khu vực thu hồ sơ; Nhận biên nhận có Mã số sinh viên để truy cập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin để xem chương trình đào tạo, lịch học, thời khóa biểu, lớp sinh viên ... (tài khoản sinh viên được kích hoạt sau khi nhập học và thông tin sẽ cập nhật sau 12 giờ).

Đối với sinh viên đã tham gia mua bảo hiểm hộ gia đình yêu cầu nộp bản sao Thẻ bảo hiểm năm 2020 và bản sao Biên lai đóng học phí (để làm thủ tục hoàn trả lại phí bảo hiểm 2 tháng cuối năm 2020).

Bước 5: Xem và thực hiện bắt buộc kế hoạch Tuần lễ sinh hoạt chính trị, công dân đầu khóa đối với từng cơ sở, từng ngành học tại sảnh trường và trên cổng thông tin điện tử tại http://www.portal.uah.edu.vn. Nếu sinh viên không thực hiện Tuần lễ sinh hoạt chính trị, công dân đầu khóa bắt buộc phải học lại vào những năm sau.

Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện đầy đủ các bước nêu trên mới hoàn thành thủ tục nhập học theo quy định./.


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh