Thông báo 199/TB-ĐHKT về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

Ngày 08/04/2021

 

Xem file PDF tại đây: [Thông báo 199/TB-ĐHKT]

 
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh