Quyết định số 816/QĐ-ĐHKT ngày 04/11/2021 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021 - Đợt 1

Ngày 05/11/2021

Quyết định số 816/QĐ-ĐHKT ngày 04/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021 - Đợt 1

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 816/QĐ-ĐHKT ngày 04/11/2021]

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh