Thông báo số 596/TB-HĐTS ngày 20/9/2021 về việc dời ngày nộp hồ sơ xét tuyển hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (Đợt 1)

Ngày 22/09/2021

 

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 596/TB-HĐTS]


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Xem lại Thông báo 199/TB-ĐHKT ngày 08/04/2021 vể việc tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021:

Xem file PDF tại đây: [Thông báo 199/TB-ĐHKT]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh