Qđ về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ VLVH trình độ Đại học năm 2020-đợt 2

Ngày 25/01/2021

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2020 - đợt 2

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh