Kết quả thi môn năng khiếu năm 2020 (Đợt 2) hệ Vừa làm vừa học

Ngày 08/01/2021

Kết quả thi môn năng khiếu năm 2020 (Đợt 2) hệ Vừa làm vừa học

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh