Mời đăng ký tham dự lớp tập huấn thực hiện theo QCVN 10:2014/BXD

Ngày 20/10/2017

I. THỜI GIAN: từ 7 giờ 45 đến 12 giờ, thứ Ba ngày 7/11/2017.

II. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường A 106, trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG:

1. Phần quản lý nhà nước và các văn bản QPPL trong thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

2. Các nội dung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng;

3. Các tiêu chuẩn, kỹ thuật thiết kế cho người khuyết tật vận động, khuyết tật nghe, nhìn: Thiết kế các công trình là trụ sở làm việc, nhà ga, bến tàu, bến xe; cơ sở khám chữa bệnh; công trình văn hóa, thể dục, thể thao; nhà chung cư; cơ sở giáo dục…” 

Đại diện Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng sẽ trình bày 3 nội dung trên.

Mẫu đăng ký tải TẠI ĐÂY

Đăng ký tham dự gửi về phòng Quản lý Khoa học Công nghệ (Email: nckhkientruc@gmail.com) - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh trước ngày 31/10/2017.

Kính mời các Giảng viên, sinh viên các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kiến trúc Nội thất và học viên các lớp cao học Quy hoạch-Kiến trúc, Xây dựng của Trường - các kiến trúc sư, kỹ sư Xây dựng đăng ký tham dự.

 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh