Quyên góp từ thiện chương trình “Xe lăn tình thương” của Quỹ hỗ trợ cộng đồng học bổng Lawrence S.Ting

Ngày 21/12/2017

Nhằm mục đích giúp đỡ những người bị khuyết tật do chiến tranh để lại hoặc do bệnh tật gây ra mà đa phần nằm trong diện nghèo khó, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ hỗ trợ cộng đồng học bổng Lawrence S.Ting đặt thùng quyên góp từ thiện tại Sảnh trường.

Chương trình quyên góp bắt đầu từ ngày 20/12/2017 – 31/01/2018.

Sau thời gian trên, số tiền quyên góp sẽ được tổng hợp và bàn giao cụ thể cho Quỹ hỗ trợ công đồng Lawrence S.Ting.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting là quỹ từ thiện với tiêu chí hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục y tế và công tác an sinh xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, hang năm sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều suất học bổng giá trị từ quỹ học bổng Lawrence S.Ting. Trong lĩnh vực y tế, Quỹ đã trao tặng gần 19.000 xe lăn, xe lắc. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một con số quá nhỏ so với nhu cầu của xa hội hiện nay - khoảng 7 triệu người khuyết tật theo thống kê cả nước.


Do đó với ý nghĩa cao đẹp của chương trình quyên góp từ thiên "Xe lăn tình thương", Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đòng hành cùng Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting trong chương trình lần này.

Kính mong sự chung tay giúp đỡ từ các giảng viên, sinh viên Nhà trường.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh