Quyết định - quy định NCKH, SHHT, sở hữ trí tuệ của GV - SV UAH

Ngày 24/08/2020

Quy định về công tác nghiên cứu khoa học và sinh hoạt học thuật của giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. 

Quy định về công tác nghiên cứu khoa học và sinh hoạt học thuật của sinh vien trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. 

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.  

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh