Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu Ban Festival SV Kiến trúc toàn quốc 2018

Ngày 01/02/2018

Quyết định thành lập Ban tổ chức liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XI năm 2018

Quyết định thành lập các tiểu ban thuộc Ban tổ chức liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XI năm 2018

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh