Thông báo quy trình xử lý khi phát hiện có trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh do virus 2019-nCoV tại Trường UAH

Ngày 06/02/2020

Thông báo số: 42/TB-ĐHKT ngày 06/02/2020 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình xử lý khi phát hiện có trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh do virus 2019-nCoV tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh