Thông báo quy trình xử lý khi phát hiện có trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh do virus 2019-nCoV tại Trường UAH

Ngày 06/02/2020

Thông báo số: 42/TB-ĐHKT ngày 06/02/2020 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình xử lý khi phát hiện có trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh do virus 2019-nCoV tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh