Thông báo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2017

Ngày 18/07/2017

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2017 ban hành tại văn bản số 62/TB-ĐHKT ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh