Thông báo về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Ngày 28/02/2020

Xem chi tiết về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 TẠI ĐÂY

Một số biểu mẫu công khai, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh