Thông báo xét tuyển sinh bậc đại học Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị

Ngày 14/08/2017

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển đào tạo bậc đại học theo Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị như sau:

1.   Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

-  Các tổ hợp xét tuyển:

    + V00: Toán – Lý – Vẽ mỹ thuật.

    + V01: Toán – Văn – Vẽ mỹ thuật.

-  Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định trong Quy chế tuyển sinh;

-  Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các Trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

-  Điểm môn Vẽ tối thiểu là 5.00;

-  Trình độ Anh ngữ IELTS tối thiểu 4.00 hoặc tương đương. Sinh viên chưa đạt kết quả IELTS tối thiểu thì có thể dự kỳ thi kiểm tra trình độ Anh ngữ do Nhà Trường tổ chức.

2.   Chỉ tiêu xét tuyển: 50 chỉ tiêu

3.   Chương trình đào tạo, hình thức và thời gian đào tạo:

   3.1. Chương trình đào tạo và ngôn ngữ giảng dạy:

- Do Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM và Trường Đại học Katholike Leuven (Vương Quốc Bỉ) xây dựng theo chuẩn Châu Âu; 

- Ngoài các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng được giảng dạy bằng tiếng Việt, các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

   3.2. Hình thức đào tạo: Chính quy

   3.3. Thời gian và địa chỉ đào tạo: 4.5 năm tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, 196 Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.   Bằng cấp: bằng Kiến trúc sư ngành Thiết kế Đô thị do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

5.   Học phí:

-  Tổng số tín chỉ chuyên ngành của toàn khóa học là 149 tín chỉ, trong đó Đồ án tốt nghiệp gồm10 tín chỉ;

-  Số tín chỉ trong mỗi học kỳ dự kiến từ 15 đến 18 tín chỉ;

-  Học phí được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ:

  + Học phần Lý luận chính trị: 1,250,000 đồng/tín chỉ

  + Học phần Giáo dục thể chất: 1,100,000 đồng/tín chỉ

  + Học phần Giáo dục quốc phòng: được thu theo đơn giá của Trung tâm Giáo dục quốc phòng An Ninh – Sinh viên (thuộc đại học Quốc gia TP.HCM);

  + Các học phần khác: 2,500,000 đồng/tín chỉ

  + Đồ án tốt nghiệp: được tính theo đơn giá riêng (Không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế và sinh hoạt ngoại khóa)

Mức học phí hàng năm có thể được xem xét thay đổi nhưng không vượt quá 20%. Nhà trường áp dụng các chế độ xem xét học bổng đối với mức học phí theo quy định của Nhà nước trong thời gian sinh viên học tại Đại học Kiến trúc TP. HCM.

6.   Kế hoạch tuyển sinh:

Các thí sinh quan tâm và đủ các tiêu chí xét tuyển nêu ở mục Đối tượng và điểu kiện xét tuyểncó thể nộp Hồ sơ đăng ký (Theo mẫu download từ website của Trường tại http://www.uah.edu.vn)trực tiếp hoặc phát chuyển nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh - Số 196 Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh

Các mốc thời gian và thông tin quan trọng:

 -  Thời gian nhận Phiếu đăng kí xét tuyển: Đến hết ngày 15/08/2017

 -  Thời gian nhận Hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 16/08/2017 đến ngày 25/08/2017.

 -  Thời gian tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào: Ngày 30/08/2017

 -  Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển: Trước ngày 08/09/2017

 -  Thời gian nhập học: Tháng 10/2017

 -  Lệ phí đăng ký xét tuyển: 700,000 đồng

 -  Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

   + 01 Phiếu đăng ký xét tuyển; (Nếu chưa đăng ký)

   + 01 Phiếu điểm kỳ thi PTTH Quốc gia (Có công chứng)

   + 01 Bản sao phiếu điểm môn Vẽ; (Có công chứng)

   + 01 Chứng chỉ tiếng Anh (Nếu có)        

Mọi chi tiết xin liên hệ:

    Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh - Số 196 Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh

    Tel: (08) 62907038 

    Web: http://www.uah.edu.vn hoặc http://portal.uah.edu.vn

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh