Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy

Ngày 09/06/2020

Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy

Tên luận án: "Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị - Ứng xử trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh"

Họ vả tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ái Thủy

Ngành đào tạo: Quy hoạch vùng và Đô thị - Mã số: 9.58.01.05

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Phú Hưng

                                                  TS. Trần Mai Anh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy [tiếng Việt]

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: "Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị - Ứng xử trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh"

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh