Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử

Ngày 25/04/2019

Tên luận án: Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến xây dựng quy hoạch đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị    Mã số: 9.58.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:  Trương Quốc Sử

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS Phạm Tứ - TS.KTS. Đỗ Phú Hưng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Quốc Sử [tiếng Anh]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Quốc sử [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến xây dựng quy hoạch đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh