Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

Ngày 30/11/2015

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, NGƯT.PGS.TS. Phạm Tứ - Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã ký quyết đinh số 995/QĐ-ĐHKT về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện thuộc Trường. 

Xem chi tiết quyết định và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại các file sau đây: Chức năng - Nhiệm vụ (1), (2), (3) 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh